De commissie VERSLAVING EN PREVENTIE onderssteunt clubs in hun inspanningen om zich aan te sluiten bij lokale initiatieven rond het voorkomen van verslavingen. Dit kan met eigen initiatieven of door samen te werken met bestaande organisaties (Trempoline vzw in Châtelet, De Sleutel in Vlaanderen ...).

De behandelde thema’s zijn preventie tegen het gebruik van drugs, alcohol, tabak en medicijnen, tegen verslaving aan weddenschappen, games, sociale netwerken en internet.